Kênh hiện tại:【siêu hũ】Đề xuất thiết kế quy hoạch 2 bên sông Hồng theo hướng ô bàn cờ