Kênh hiện tại:【android m roxplay66 com】Giám đốc Sở QHKT TPHCM cảm ơn người dân vì chịu đựng hậu quả của quy hoạch